Tweede bewonersvergunning type B

Wat zijn de voorwaarden?

  • U staat ingeschreven op het adres waarvoor u een vergunning aanvraagt
  • Het kentekenbewijs van het voertuig waarvoor u een vergunning aanvraagt staat op uw naam. Is dit niet het geval (leaseauto), dan overleg u een houdersverklaring of een leasecontract
  • U of een andere bewoner van hetzelfde adres als waar u een vergunning voor aanvraagt, is in het bezit van een eerste bewonersvergunning (type A) OF u beschikt over maximaal één parkeergelegenheid op eigen terrein
  • Het door u opgegeven adres is een woonbestemming het vigerende bestemmingsplan
  • U kunt maximaal één tweede bewonersvergunning type B aanvragen
  • Uw voertuig mag, met inbegrip van de lading, niet groter zijn dan 6 meter lang en 2,4 meter hoog

Let op! Kamerbewoners komen NIET in aanmerking voor deze vergunning. 

Tarieven

Bekijk de actuele tarieven op de tarievenpagina.

Aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen bij de gemeente Nijkerk.