Laden en lossen

Uitleg laden en lossen

Er is een duidelijk onderscheid te maken tussen parkeren en laden en lossen. Onder laden en lossen wordt verstaan: "Het onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht bij voortduring in- of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is". Het gaat dus om goederen met een grotere omvang. Deze goederen dienen onmiddellijk in- of uitgeladen te worden.

Uitleg parkeren

Het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken.

Tijden laden en lossen

In Nijkerk zijn de venstertijden op de hierna genoemde straten en weggedeelten voor laden en lossen als volgt vastgesteld:

Alle dagen van de week  van 07:00 tot 11:00 uur en 17:30 tot 20:00 uur 

De venstertijden hebben betrekking op de volgende (gedeelte) straten:

 • Vetkamp;
 • Oosterstraat;
 • Molenplein;
 • Smidshof;
 • Kleterstraat;
 • Frieswijkstraat;
 • Singel;
 • Kloosterstraat;
 • Synagogepad;
 • Bagijnenstraat:
 • Brede Beek;
 • Catharinastraat;
 • Verlaat
 • Langestraat
 • Plein;
 • Nieuwstraat;
 • Kolkstraat.

Aanvragen ontheffing

Voor het aanvragen van een ontheffing van een verbod om te parkeren of te laden en te lossen verwijzen wij u naar de website van de gemeente Nijkerk.