Boete/bezwaar

Heeft u een bekeuring ontvangen en bent u het hier niet mee eens? Dat kan wel eens gebeuren. U kunt in dat geval in bezwaar gaan. Hoe gaat dit in zijn werk en waar kunt u dit bezwaar indienen? 

Aankondiging van beschikking

Deze boete krijgt u voor een verkeersovertreding zoals fout parkeren of parkeren zonder vergunning op een vergunninghoudersplaats.
U ontvangt deze boete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Voor meer informatie over betaling en/of bezwaar verwijzen wij u naar de website van het CJIB

Naheffingsaanslag (parkeerbelasting)

Deze parkeerbon ontvangt u als u bij de parkeerautomaat niet of te weinig betaalt, geen kenteken heeft aangemeld of geen geldige vergunning heeft.
U ontvangt vanzelf binnen enkele weken een brief inclusief betaalverzoek van de gemeente Nijkerk. Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag? Dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij de gemeente Nijkerk. Vermeld in uw bezwaarschrift het bonnummer en het kenteken van uw voertuig. 

Een bezwaarschrift kunt u richten aan:
Gemeente Nijkerk 
Postbus 1000
3860 BA  Nijkerk
T.a.v. de afdeling bezwaren en beroepen

Bezwaar op afwijzing van een vergunning

Heeft u een parkeervergunning aangevraagd maar krijgt u een afwijzing? ParkeerService geeft de vergunningen op basis van gemeentelijke regelgeving uit. U kunt binnen 6 weken, bij de gemeente, tegen dit besluit bezwaar maken. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan bezwaar worden gemaakt via Bezwaar maken | Nijkerk.