Kernwinkelgebied

Om het wonen, werken en winkelen in het mooie centrum van Nijkerk aantrekkelijk en leefbaar te houden is het centrum ingericht als voetgangerszone. De toegangswegen zijn afgesloten voor gemotoriseerd vervoer en voorzien van cameratoezicht.

Laden en lossen binnen venstertijden

Wilt u laden en lossen in de binnenstad van Nijkerk, dan kan dit binnen vastgestelde venstertijden. Buiten deze venstertijden is het gebied afgesloten voor voertuigen. Er wordt gecontroleerd met toegangscamera's. Binnen de venstertijden kunt u zonder ontheffing laden en lossen. 

De venstertijden zijn 07:00 tot 11:00 en 17:30 tot 20:00.

Laden en lossen buiten venstertijden

Buiten de venstertijden is de binnenstad uitsluitend voetgangersgebied. Alleen in bijzondere situaties wordt toegang verleend buiten de venstertijden. Dit wordt ontheffing genoemd. U kunt een ontheffing aanvragen. 

Aanvragen ontheffing

Voor het aanvragen van een ontheffing verwijzen wij u naar de website van de gemeente Nijkerk. 

Het gebied binnen de rode lijnen is alleen tijdens de laad- en lostijden bereikbaar. Buiten die tijden heeft u hiervoor een ontheffing nodig.

Kaart selectieve toegang centrum nov 18