Restitutieverzoek

Het kan voorkomen dat onze parkeerapparatuur niet- of niet geheel naar wens heeft gewerkt, waardoor u geen- of onvoldoende wisselgeld heeft ontvangen. In dit geval kunt u een restitutieverzoek indienen.

Hoe kunt u restitutie van wisselgeld aanvragen?

Als u via de intercom met onze centralist heeft gesproken dan heeft u een meldcode ontvangen. Gebruik deze meldcode in dit online restitutieformulier. U ontvangt het bedrag binnen 10 werkdagen op uw rekening.

Heeft u geen meldcode, vul het restitutieformulier alsnog in, zonder code. Uw verzoek wordt getoetst bij de Technische Dienst en beoordeeld door een medewerker van ParkeerService. Als u recht heeft op restitutie, ontvangt u het wisselgeld alsnog.