Tweede vergunning specifieke vergunninghouders type G2

Wat zijn de voorwaarden

  • U staat ingeschreven op het adres waarvoor u een vergunning aanvraagt
  • Het adres waarvoor u de vergunning aanvraagt, ligt in een straat of deel van een straat dat op de tekening van de gemeente Nijkerk in de bijlage van het aanwijzingsbesluit (buiten de rode- en binnen de groene lijn) is aangeduid als locatie met specifieke vergunninghoudersplaatsen
  • Het kentekenbewijs van het voertuig waarvoor u een vergunning aanvraagt staat op uw naam. Is dit niet het geval (leaseauto), dan overleg u een houdersverklaring of een leasecontract
  • U heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein
  • Het door u opgegeven adres is een woonbestemming het vigerende bestemmingsplan
  • Er kunnen maximaal drie kentekens op uw vergunning gezet worden
  • Wanneer er onvoldoende parkeerplaatsen zijn op de locatie waarvoor u een vergunning aanvraagt, wordt u op de wachtlijst geplaatst.
  • Uw voertuig mag, met inbegrip van de lading, niet groter zijn dan 6 meter lang en 2,4 meter hoog.

Tarieven

Bekijk de actuele tarieven op de tarievenpagina.

Aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen bij de gemeente Nijkerk