Woon/werk vergunning

Met een woon/werk vergunning kunt u werknemers laten parkeren op het Stadspark of in de Havenkom.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Voertuigen staan op naam van de werknemers van de aanvrager
  • De aanvrager verklaart schriftelijk dat de werknemer in dienst is
  • De aanvrager heeft een pand welke geregistreerd staat in het register van de KvK op een adres binnen het gebied zoals aangemerkt op de tekening in het aanwijzingsbesluit (binnen de rode lijn)
  • Stallingsplaatsen op eigen terrein of in de nabijheid worden in mindering gebracht op het aantal uit te geven vergunningen 
  • De werknemer moet in het bezit zijn van een voertuig waarvan het kenteken op zij/haar naam staat. Bij een lease voertuig, kunt u een houdersverklaring bijvoegen waaruit blijkt dat de werknemer de berijder is van het voertuig
  • Uw voertuig mag, met inbegrip van de lading, niet groter zijn dan 6 meter lang en 2,4 meter hoog

Tarieven

Bekijk de actuele tarieven op de tarievenpagina.

Aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen bij de gemeente Nijkerk