Bedrijfsvergunning type C1, C21 en C3

Is uw bedrijf gevestigd in het gereguleerde parkeergebied en is een voertuig essentieel voor een goede bedrijfsuitoefening, dan kunt u met een eerste bedrijfsvergunning (type C1), een tweede bedrijfsvergunning (type C2) of een derde bedrijfsvergunning (type C3) parkeren op alle betaald parkeerplaatsen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het pand staat geregistreerd in het register van de KvK op het adres binnen het gebied zoals aangemerkt op de tekening in de bijlage van het aanwijzingsbesluit (binnen de rode lijn)
  • Het voertuig is essentieel voor de uitoefening van uw werk (aan te tonen door de aanvrager)
  • Bij parkeergelegenheid op eigen terrein, komt u alleen in aanmerking voor een vergunning type C2/C3
  • U heeft nog geen vergunning op het adres waarvoor u een vergunning aanvraagt van het type A, B of F
  • Het kentekenbewijs van het voertuig waarvoor u een vergunning aanvraagt staat op uw naam, op naam van de directie zoals vermeld op het uittreksel van de KvK of de bedrijfsleider wat blijkt uit een schriftelijke verklaring van het bedrijf
  • Er wordt maximaal 1 vergunning van het vergunningtype C1, C2 en C3 uitgegeven.
  • Uw voertuig mag, met inbegrip van de lading, niet groter zijn dan 6 meter lang en 2,4 meter hoog.

Tarieven

Bekijk de actuele tarieven op de tarievenpagina.

Aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen bij de gemeente Nijkerk