Wijzigingen parkeerbeleid 2020

 

01 jan. 2020

De gemeenteraad van Nijkerk heeft in oktober 2019 besloten het parkeerbeleid te actualiseren om zo Nijkerk aantrekkelijker te maken voor haar bezoekers. Er worden als gevolg van dit besluit in de loop van 2020 een aantal wijzigingen in stappen doorgevoerd.

Door het invoeren van dit nieuwe parkeerbeleid met achteraf betalen wordt parkeren in Nijkerk een stuk duidelijker en eenvoudiger. Belangrijkste wijziging voor 2020 is de ombouw van parkeerautomaten naar een systeem waarbij u achter een slagboom parkeert. De invoering geldt voor de parkeerterreinen Wheemplein, Stadspark, Gele Weiland en Bonte Koe. We zullen u de komende tijd op de hoogte houden van de veranderingen in het parkeerregime.  

Wat is er veranderd per 1 januari jl?

 • Met een woon/werk vergunning kunt u niet meer op het Gele Weiland parkeren
 • Per vergunning wordt er 1 kenteken opgenomen en u kunt geen vergunningen 'op houder' aanvragen
 • De tarieven voor bewonersvergunningen gaan van € 34.80 naar € 55 euro per jaar (eerste vergunning). Voor de tweede vergunning van € 104,40 naar € 110,- per jaar
 • De kosten voor de bezoekersregeling gaan van € 2,- naar € 3,- per dag
 • Vergunninghouders/vergunninghoudersplekken in de schil hebben geen uitwijk meer naar betaald parkeerlocaties
 • Ontwikkeling standaard afkoop parkeerplaatsverplichting vanuit het parkeerfonds bedraagt € 22.500,- 

Wat veranderd er na de invoering van slagboom parkeren? 

 • Vergunninghouders kunnen niet meer op het bovendek van het Wheemplein parkeren
 • Wheemplein zal gedeeltelijk worden opengesteld voor vergunninghouders
 • Parkeerdagkaarten voor het centrum komen te vervallen, uitrijkaarten komen ter vervanging van de dagkaarten in het centrum  
 • Het inrijden bij de slagbomen door vergunninghouders zal plaatsvinden op basis van kenteken, met als achtervang een pasje ten behoeve van vervangend vervoer
 • Er komt een gratis vergunningmogelijkheid voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart om achter slagbomen te parkeren
 • Bewoners/bedrijven met privé parkeerplaatsen achter een slagboom krijgen de mogelijkheid om bezoek aan te melden of uitrijkaarten te verstrekken
 • Er wordt een parkeerverwijssysteem aangelegd om te verwijzen naar beschikbare parkeerplaatsen

Wat pakken we op na invoering van achteraf betaald parkeren?

 • De schil (buiten centrum) wordt voor vergunninghouders vergroot afhankelijk van de behoefte m.u.v. omgeving stadhuis
 • De blauwe zone stadhuis wordt vergroot
 • Verdere uitrol vastgelegde mix maaiveld en gebouwd parkeren na realiseren bronpunten
 • We onderzoeken mogelijkheden om te parkeren als vergunninghouder in Oosterpoort
 • We doen onderzoek naar de digitalisering van de vergunninguitgifte