Bezwaar op vergunning

Vergunningen worden door de gemeente Nijkerk uitgegeven op basis van gemeentelijke regelgeving. De persoonsgegevens worden geverifieerd in de Basisregistratie Personen (BRP) en bedrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Om voor vergunningen in aanmerking te komen gelden verschillende voorwaarden. Kijk voor de uitgiftecriteria bij het door u gewenste vergunningtype. 

Heeft u een vergunning aangevraagd en is uw aanvraag niet goedgekeurd, dan kunt u tegen het niet verlenen van een parkeervergunning bezwaar maken. Een bezwaarschrift kunt u richten aan:

Gemeente Nijkerk 
Postbus 1000
3860 BA  Nijkerk

T.a.v. de afdeling bezwaren en beroepen